Termeet.in

Obowiązek informacyjny
na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest prostafirma.pl - narzędzia informatyczne Yaroslav Nechyporenko z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bp. Bandurskiego 36 (dalej „My”, „prostafirma.pl”) operator internetowej platformy dostępnej pod adresem www.termeet.in (dalej „Termeet.in”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: info@termeet.in,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony prostafirma.pl, ul. Bp. Bandurskiego 36, 71-685 Szczecin.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta oraz profilu personalnego, a także później, w związku ze świadczonymi dla Ciebie usługami przez podmioty, które korzystają z platformy Termeet.in

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez prostafirma.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z podmiotem korzystającym w swojej działalności z platformy Termeet.in, który, z kolei, zawarł z Tobą umowę na świadczenie usług (RODO art. 6 ust. 1 pkt b, f), w tym do:

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prostafirma.pl (RODO art. 6 ust. 1 pkt a, c, f), którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie minimum danych, aby podmiot, korzystający z platformy Termeet.in, mógł wykonać umowę, zawartą z Tobą na świadczenie swoich usług:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, podmiot, korzystający z platformy Termeet.in nie będzie mógł w pełni korzystać z jej możliwości.

Jakie masz uprawnienia wobec prostafirma.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Masz pełny i stały dostęp do swoich danych osobowych oraz wyłączność co do ich zmiany poprzez formularze "Ustawienie konta" oraz "Ustawienie profilu".

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, korzystającym z platformy Termeet.in, z którymi zawarłeś umowę na świadczenie usług oraz do których dołączyłeś jako "student", "nauczyciel" lub "menedżer" podczas procesu rejestracyjnego. Dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Podmioty te nie mogą zmieniać treści danych osobowych. Mają jednak wgląd w te dane i mogą je wykorzystywać w ramach funkcjonalności i zgodnie z regulaminem platformy Termeet.in

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską (RODO art. 46 ust. 2 pkt c, d).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Termeet.in polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.