... aby zmienić obszar wyszukiwania przybliż lub oddal mapę ...